Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol35/2p/n8hvsvygn5d1688/placeringsekonomerna.se/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2367
Klagomål | Placeringsekonomerna

KLAGOMÅL

KLAGOMÅL

Klagomål och tvistelösning utanför domstol

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta direkt kontakt med din rådgivare. Kundklagomålsansvarig på bolaget är: Marcus Bandling. Vi strävar efter att besvara klagomål inom två månader.

Kundklagomålsansvarig 
Anders Carlsson
08-666 01 76

Om du inte är nöjd med beskedet från Kundklagomålsansvarig kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter att Kundklagomålsansvarig lämnat slutligt besked i frågan. Det omtvistade beloppet ska vara minst 2 000 SEK för att ARN ska kunna pröva frågan.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00
Allmänna reklamationsnämndens hemsida

Tvistelösning

Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag finns det alltid möjlighet att få den prövad i allmän domstol (tingsrätt). För att inte förlora din rätt till ersättning ska du ha väckt talan vid domstol inom tre år från det att du fått veta att fordringen kunnat göras gällande och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

 

Allmänna frågor

Vid allmänna frågor om finansiella produkter eller vid behov av stöd i samband med klagomål kan du som är konsument vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för råd och hjälp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida

I många kommuner finns också kommunal konsumentvägledning.