Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol35/2p/n8hvsvygn5d1688/placeringsekonomerna.se/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2367
Anknutet ombud till Garantum | Placeringsekonomerna

Anknutet ombud till Garantum

Ombud

Placeringsekonomerna AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Placeringsekonomerna AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Läs mer på: www.garantum.se/Om-Garantum/Regler-och-styrning/Tillsyn/